8828彩票|注册地址

<rt id="uo8ye"><small id="uo8ye"></small></rt>
<rt id="uo8ye"><small id="uo8ye"></small></rt>
<acronym id="uo8ye"><small id="uo8ye"></small></acronym>
<rt id="uo8ye"><small id="uo8ye"></small></rt>
<rt id="uo8ye"><center id="uo8ye"></center></rt>
<rt id="uo8ye"><center id="uo8ye"></center></rt>
<rt id="uo8ye"><small id="uo8ye"></small></rt>

CO ANASOFT DěLá

Software pro správce nemovitostí

?e?ení se zamě?ují na správu byt? a nebytovych prostor. Správa byt? online, dálkové ode?ty mě?i??, informace p?es portál, ?i hybridní po?ta uleh?ují na?im zákazník?m jejich ka?dodenní práci.

více

Software pro vyrobce tepla

Vyrobci a distributo?i tepla vystavují faktury odběratel?m podle skute?né spot?eby v co nejkrat?í době. Na?e ?e?ení umo?ňuje vyrobc?m tepla spadajícím pod URSO provádět v?echny úkony související s touto ?inností.

více

Digitální vlastnoru?ní podpis

Je ur?en pro podepisování elektronickych dokument? vlastnoru?ním podpisem a p?iná?í několik inovací oproti zau?ívanému zp?sobu podepisování, a? u? papírovych nebo elektronickych dokument?.

více

Enterprise Content Management

ECM p?íp. Document Management System má za cíl zjednodu?it management toku firemních informací pomocí jednoduché archivace, bezpe?nosti, správy verzí, procesní směrování a udr?ování.

více

Portálové ?e?ení

Slou?í jako úlo?i?tě dokument? pro rychly a jednoduchy p?ístup k nim v rámci firmy, p?ípadně jako zákaznicky portál pro efektivněj?í komunikaci se zákazníky.

více

?ízení vyroby

?e?ení pro vyrobní, logistické a správní procesy v pr?myslu zahrnující ?irokou paletu funkcionalit. Z MES systému se postupnym roz?i?ováním a nasazováním novych technologií stalo MOM.

více

Optimalizace interní logistiky

V oblasti interní logistiky jsme vytvo?ili ?e?ení, které je zamě?eno na logistické procesy v pr?myslu. MOM systém EMANS sleduje a ?ídí pohyb materiálu a vyrobk? v podniku.

více

Optimalizace externí logistiky

V ?iroké problematice externí logistiky se primárně zamě?ujeme na optimalizaci uzav?eného svozu a rozvozu materiálu a hotovych vyrobk?, ktery je zabezpe?en v pravidelném cyklu.

více

Vyvoj softwaru na míru

ANASOFT pat?í do první desítky softwarovych dom?. Vyvoj softwaru a aplikací má pro v?echny fáze p?esně definovanou metodiku zast?e?ující v?echny kategorie ?inností.

více

Integrace ?e?ení

Integrací systém? je mo?né dosáhnout optimální provoz proces?, aplikací, databází a vztah?, kde jednotlivé slo?ky mezi sebou komunikují a zachovávají svoji funkcionalitu.

více

Zákaznické portály

Zku?enosti z projekt? ukazují na pot?ebu poskytování relevantních informací a na mo?nost zákaznické samoobsluhy - kde jsou integrovány klí?ové backendové systémy, poskytující na míru ?ité informace, nabídky, ?i slu?by.

více

je proces kontrahování t?etí strany na ?ízení IT proces? a systém? mimo organizace, která je vyu?ívá. Malé a st?ední podniky ho vyu?ívají hlavně pro správu ?áste?né IT infrastruktury nebo správy IT jako celku.

více

Reference

Správci spravují více ne? 600 tisíc prostor
<rt id="uo8ye"><small id="uo8ye"></small></rt>
<rt id="uo8ye"><small id="uo8ye"></small></rt>
<acronym id="uo8ye"><small id="uo8ye"></small></acronym>
<rt id="uo8ye"><small id="uo8ye"></small></rt>
<rt id="uo8ye"><center id="uo8ye"></center></rt>
<rt id="uo8ye"><center id="uo8ye"></center></rt>
<rt id="uo8ye"><small id="uo8ye"></small></rt>

足讯网比分

体育即时比分

乐彩网首页福彩下载

银河娱乐场官方网站

在线中福网址

鸿丰app

中国福彩下载app下载

90vs比分足球

足彩购买|app